PROMOTION &ACTIVITY

 • 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • เปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ประธานโอทอปพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำขบวนแห่มังกรทอง คณะเชิดสิงโต เดินรอบศูนย์การค้าฯ

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำขบวนแห่มังกรทอง คณะเชิดสิงโต เดินรอบศูนย์การค้าฯ เพื่อมอบวัตถุมงคลตามความเชื่อของชาวจีนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 500 ร้านค้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีวัวทอง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ค้าขายร่ำรวย มั่งคั่ง เฮง เฮง ต้อนรับปีใหม่จีน

 • 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • ไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมไหว้พระพรหม เพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 และร่วมงาน “สักการะเทพเจ้า เสริมมงคล เพิ่มรัก ตรุษจีน” ซึ่งทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้อัญเชิญรูปเหมือนเทพเจ้าจีนมาประดิษฐาน ณ บริเวณชั้น 2 ข้างโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ขอพร รับทรัพย์ สมความปรารถนาในความรัก เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ให้โชคดีตลอดปีวัวทอง

 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • “ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมใจช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ”

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร,  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ   ได้นิมนต์ พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาฉันท์ภัตตาหารเพลภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน และร่วมสมทบทุนถวายจตุปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่รอการรักษา และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของบิดามารดา เป็นจำนวนเงิน  200,000 บาท , ถวายข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคกับทางศูนย์การค้าฯ ในงานชีวิตเปี่ยมสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 อีกด้วย ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 3

 • 5 มกราคม 2564
 • ตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์การค้าฯ

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับนายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา,  นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยาและเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เข้ามาตรวจสอบมาตรการความรักษาความปลอดภัยการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  ภายในศูนย์การค้าฯ , ตรวจสอบการปิดให้บริการของร้านค้าตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์, ร้านค้าภายในเทสโก้ โลตัส พร้อมให้คำแนะนำมาตรการของการจัดกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

 • 25 ธันวาคม 2563
 • ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ เมธีดล รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางวิรดา วัฒนกาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา นางสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอโยธยา ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ เจริญอินทร์ ร้อยตำรวจเอก มิตรสัน โพธิ์ขาว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการร้านเครื่องเล่นเด็ก ร้านเกมส์ ศูนย์อาหาร ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเทสโก้ โลตัส พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ร้านค้าและผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ