PROMOTION &ACTIVITY

 • 23 พฤษภาคม 2563
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19”

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” บริการเปิดรับบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หน่วยงานมีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดน้อยลง โดยกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต” ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์การค้าฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสุขอนามัย ด้วยการควบคุมดูแลด้านความสะอาด และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 17 พฤษภาคม 2563
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ,นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, น.พ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา, นางกรรณิการ์ มหาวิจิตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในส่วนของ เทสโก้ โลตัส และโรบินสัน โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผลการเข้าเยี่ยมชม พบว่าทางศูนย์การค้าและร้านค้า มีมาตรการในการป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19" เป็นอย่างดี

 • 16 พฤษภาคม 2563
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19”

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” บริการเปิดรับบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง ชั้น 2 ณ ห้อง Meeting Room 5-6 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 7 พฤษภาคม 2563
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.เอกราช อุ่นเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ประเวศ ศรีนาค ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา และ น.พ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และในส่วนของ เทสโก้ โลตัส โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

 • 16 มีนาคม 2563
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด เน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วม สร้างสุขอนามัยที่ดีในองค์กร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ