PROMOTION &ACTIVITY

 • 14 กุมภาพันธ์ 2560
 • นัดพบแรงงาน@อยุธยาซิตี้พาร์ค

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 52 บริษัท อาทิ บริษัท คาลพิสโอสถสภา จํากัด, บริษัท บริษัท อายิโนะ

 • 14 กุมภาพันธ์ 2560
 • ช่วยเหลือผู้พิการ

  สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรม "Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" ด้วยการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุม

 • 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1" โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 • 8 กุมภาพันธ์ 2560
 • ศูนย์อาหารปลอดภัย@อยุธยาซิตี้พาร์ค

  คุณอรนิษฐ์ เกี๋ยงพา ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ3 และเจ้าหน้าที่อยุธยาซิตี้พาร์ค ต้อนรับคุณไตรรัตน์ จันหวา สัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงาน

 • 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • Krungsri Money Festival 2017

  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Krungsri Money Festival 2017” ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วย คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการอยุธยาซิตี้พาร์ค, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณประมาณ ตันติวิทยา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส, คุณนิคม หวานฉ่ำ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจ สาขาภูมิภาค 202

 • 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ของดีเมือง ปากน้ำ

  นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเปิดงาน

 • 31 มกราคม 2560
 • ประกาศผล Miss Grand Ayutthaya 2017

  รู้ผลเป็นที่เรียบร้อย!กับเจ้าของตำแหน่ง "Miss Grand Ayutthaya 2017"  ชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่หมายเลข1 น้องน้ำแข็ง น.ส.ธิดา ทองศิริ, รองชนะเลิศอันดับ1 หมายเลข 5 น้องลูกไม้ น.ส.อารีรัตน์ บุญชู และรองชนะเลิศอันดับ2 หมายเลข9 น้องสมายด์ น.ส.พุฒธิดา นิลสุขขุม ซึ่งการ

 • 29 มกราคม 2560
 • อวยพรบอสใหญ่ อยุธยาซิตี้พาร์ค

  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันมอบกระเช้าส้มมงคลพร้อมอวยพร ให้แก่คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอ