PROMOTION &ACTIVITY

 • 21 กรกฎาคม 2561
 • เปิดงาน “ออเจ้า...ล่องเรือ...ถวายเทียน”

  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเปิดงาน “ออเจ้า...ล่องเรือ...ถวายเทียน” จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

 • 19 กรกฎาคม 2561
 • พิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัย สู่กรุงเก่ามรดกโลก"

  นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน "มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัย สู่กรุงเก่ามรดกโลก" พร้อมด้วยคุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมด้วย เมื่อเร็วๆนี้

  ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 14 กรกฎาคม 2561
 • เปิดงาน "กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน"

  นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดงาน "กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน" โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมพิธี ณ ชั้น 2 หน้าศูนย์อาหาร Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

 • 21 มิถุนายน 2561
 • ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ วัดป่าปาลธรรม จ.กาฬสินธุ์

  เมื่อเร็วๆ นี้ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ วัดป่าปาลธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้มาบรรยายธรรม เพื่อเป็น ข้อคิด ในการใช้ชีวิตในประจำวัน เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความสุข หน้ากิจกรรมก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก

 • 16 มิถุนายน 2561
 • แถลงข่าวงาน “ศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก OPBF”

  คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดการแข่งขันแถลงข่าวงาน “ศึกอยุธยาซิตี้พาร์คยอดมวยโลก OPBF” รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) นัดป้องกันแชมป์ OPBF ของ 'ก้องฟ้า ซีพีเฟรชมาร์ท' นักชกชาวไทย กับ 'โยจิ ฟูกูนากะ' ผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่น โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ (ประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน) คุณสุทธิพงษ์ วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ บริษัทเพชรยินดี บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น จำกัด คุณชัยพัฒน์ มหาสิทธิวรกุล ประธานบริหารบริษัทในเครือโรงแรมสยามโซไซตี้ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมด้วย ณ โรงแรมสยามโซไซตี้ โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท กรุงเทพฯ

 • 14 มิถุนายน 2561
 • พิธีเปิดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”

  คุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , โรงพยาบาลเสนา และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีเปิดงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ณ บริเวณชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้

 • 1 มิ.ย. 61
 • เปิดนิทรรศการและกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย”

  นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรม  “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  โดยมี ผศ.ดร.รวิน  ระวิงวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คุณกัลยา  สุขสถาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  คุณเผอิญ  ไทยสม  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา  คุณชยาภรณ์  อรุณรัตน์  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ดร.พีรนุช  กัณหดิลก  ผอ.กองนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ  นักเรียน  ร่วมในพิธีฯ  ณ  บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค