PROMOTION &ACTIVITY

 • 27 พฤศจิกายน 2559
 • มอบของขวัญ “ข้าว”

  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค และกรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมมอบของขวัญ "ข้าว" แก่ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2559
 • การแข่งขันกีฬาเยาวชมแห่งชาติ ครั้งที่ 33

  เมื่อเร็วๆนี้ การกีฬาแห่งประแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 กีฬาเพาะกาย และฟิตเนส “กรุงเก่า เกมส์” โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 14 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, นครสวรรรค์,

 • 22 พฤศจิกายน 2559
 • "รวมพลังแห่งความภักดี"

  อยุธยาซิตี้พาร์ค "ปันน้ำใจ สู่สังคม" ร่วมสนับสนุนจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้กับข้าราชการ, ครู, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

 • 19 – 20 พฤศจิกายน 2559
 • ฉลองเปิดร้าน เดอะคลีนิกค์

  เดอะคลีนิกค์  ฉลองเปิดสาขาใหม่ สาขา อยุธซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Meeting สุด Exclusive กับแขกรับเชิญสุดฟิน...เต้-นันธศัย และสาวสวยเสียงดี แกรนด์ The Star ให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว‼  ทั้งยั

 • 17 พฤศจิกายน 2559
 • “หนึ่ง – ก้าว – หนึ่ง”

  พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาสวาส ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “หนึ่ง – ก้าว – หนึ่ง” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้ความรู้แก่เหล่ากัลยาณมิตร ให้รู้ถึงการ เกิด..แก่..เจ็บ..ตาย ของชีวิต และได้พูดถึงพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระ

 • 11 พฤศจิกายน 2559
 • แสงเทียนแห่งความอาลัย

  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, นางปราณี ด่านชั

 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • มอบรายได้ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2559

  คุณปพน  ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ามอบรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท  โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภ

 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • “สานพลัง น้ำใจไทย ช่วยชาวนา”

  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับ อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการ “สานพลัง น้ำใจไทย ช่วยชาวนา” เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถนำข้าวสาร อาทิ ข้าวหอมมะลิ,  ข้าวเสาไห้, ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอรี่  ม

 • 8 พฤศจิกายน 2559
 • นัดพบแรงงาน@อยุธยาซิตี้พาร์ค

  เมื่อเร็วๆนี้ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 52 บริษัท อาทิ บริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษั

 • 20 ตุลาคม 2559
 • พระพยอมแนะใช้ธรรมะอย่างมีสติ

  พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโน) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี  ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “อาลัยได้ ต้องไม่อาวรณ์ให้เจตนารมณ์ปณิภาณพระองค์หายไป” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ใช้หลักธรรมในการควบคุมสติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ทั้งยังสอนให้เหล่ากัลยาณมิตรสานสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงสร้างเอาไว้ให้สำเร็จตามพระประสงค์ ทั้งนี้เหล่า