PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น โดยพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์

  • 20 มิถุนายน 2567
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น
โดยพระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
หัวข้อ สุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจตน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567
ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY