The Hall


The Hall & Meeting Room 1-6

       ห้องประชุมสัมมนาและจัดเลี้ยง หนึ่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) 
The Hall : ประเภท สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) และห้องประชุม (Meeting Room) , Meeting Room 2 – 6 : ประเภท ห้องประชุม  Meeting Room (Public / Private SECTORS) และมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard : TSEMS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand Convention and Exhibition Bureau : TCEB) MICE Standards Day 2021 ในรูปแบบ Virtual Event


       กว้างขวางด้วยพื้นที่การจัดงานตั้งแต่ 70 - 2,000 ตารางเมตร รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ 50 - 2,000 คน มีห้อง "The Hall" สำหรับจัดสัมมนา, จัดเลี้ยงขนาดกลางและขนาดใหญ่รองรับกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานประชุม, งานสัมมนา, งานจัดเลี้ยง, งานแสดงสินค้า, งานเปิดตัวสินค้า, งานแต่งงาน, คอนเสิร์ต, ทอล์คโชว์, การแข่งขันกีฬาทุกประเภท และห้องสัมมนาขนาดเล็กจำนวน 6 ห้อง ได้แก่ “Meeting Room 1 – 6” พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และยกระดับการจัดงานสัมมนารูปแบบใหม่ทันสมัย ปลอดภัย (Hybrid & Hygiene)

• ระบบลิฟต์ขนส่ง รับน้ำหนักได้กว่า 3,000 กิโลกรัม
• ระบบสาธารณูปโภค น้ำ, ไฟ

• ระบบสัญญาณ internet / Wifi
• ระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาทิ เครื่องเสียง, โปรเจคเตอร์

• ที่จอดรถสะดวกสบายกว่า 3,000 คัน
• ระบบรักษาความปลอดภัย
• มีสินค้าและร้านค้าบริการกว่า 500 ร้านค้า


พร้อมให้บริการจัดงานปลอดภัย อุ่นใจแบบ New Normal ด้วยมาตรการเข้ม รักษาความปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ

มาตรการสถานที่จัดงาน

• เจ้าหน้าที่ / พนักงานบริการ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการให้บริการ
• สถานที่ / ห้อง ที่ใช้ในการจัดงาน รวมถึงห้องสุขา มีระบบระบายอากาศถ่ายเทที่ดี
• ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ โต๊ะ, ที่จับประตู, ลิฟต์, ราวบันไดเลื่อน, พื้นห้อง และห้องสุขา เป็นต้น
• มีป้ายประชาสัมพันธ์ / แนะนำการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงความสำคัญ บริเวณพื้นที่จัดงานอย่างชัดเจน
• จัดเจ้าหน้าที่สำรวจหน้างาน การปฏิบัติงานของผู้จัดงานอย่างเข้มงวดตลอดการจัดงาน


มาตรการผู้จัดงาน

• ผู้จัดงานต้องมีแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติผู้เข้างานเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางและบุคคลใกล้ชิด
• ผู้จัดงานต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิผู้เข้างาน ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันและเพิ่มการเฝ้าระวัง
• ผู้จัดงานร่วมมือกับศูนย์การค้าฯ จัดเตรียมความพร้อมหากพบผู้มีอาการเสี่ยง ให้ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
• ผู้จัดงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ
• มีจุดบริการล้างมือ เจลหรือแอลกอฮอล์ ให้ครอบคลุมพื้นที่การจัดงาน
• จัดการเว้นระยะ 1 เมตร (Social Distancing) บริเวณจุดสำคัญหลักในการจัดงาน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้เกิดการแออัด
• งดการสัมผัสร่วม กรณีมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ให้จัดเตรียมจุดแยกเฉพาะให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน อาทิ จุดลงทะเบียน ใช้ระบบสแกน QR Code “ไทยชนะ” เป็นต้น


มาตรการผู้เข้าร่วมงาน

• ล้างมือด้วยน้ำยาหรือเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ
• สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing)
• ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


เอกสารแนวทางการจัดงาน สำหรับผู้ประกอบการ : https://online.anyflip.com/dgduy/ffvk/mobile/


Capacity
 

แบบปกติ

ห้อง ขนาด ความจุ
(ตรม.) เธียเตอร์ (ที่นั่ง) คลาสรูม (ที่นั่ง) จัดเลี้ยง (โต๊ะ)
"The Hall" A+B 2,000 1440 960 110
"The Hall" A 1,000 816 480 60
"The Hall" B 1,000 816 480 60
Meeting Room 1 56 42 24 22
Meeting Room 2 82 72 42 42
Meeting Room 3 285 250 168 87
Meeting Room 4 150 154 96 75
Meeting Room 5 75 56 45 24
Meeting Room 6 75 56 45 24


 
แบบ New Normal

ห้อง ขนาด ความจุ
(ตรม.) เธียเตอร์ (ที่นั่ง) คลาสรูม (ที่นั่ง) จัดเลี้ยง (โต๊ะ)
"The Hall" A+B 1800 700 320 80
"The Hall" A 900 408 240 48
"The Hall" B 900 408 240 48
Meeting Room 1 56 20 10 10
Meeting Room 2 90 35 15 20
Meeting Room 3 160 125 45 42
Meeting Room 4 80 76 25 36
Meeting Room 5 80 28 10 12
Meeting Room 6 - 28 12 10
☎️ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 080-995-6050 (คุณแนน), 098-976-4666 (คุณเอิร์ท)

PHOTO GALLERY