PROMOTION &ACTIVITY

 • 24 ธันวาคม 2563
 • ร่วมมอบกระดาษหน้าที่ 3 ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมมอบกระดาษหน้าที่ 3 กระดาษ A4 จำนวน 125 กิโลกรัม, กระดาษ A4 สี จำนวน 10 กิโลกรัม, นิตยสารจำนวน 365 กิโลกรัม ปฏิทินจำนวน 1,950 เล่ม เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และเยี่ยมชมมูลนิธิฯ โดยมี คุณณัฏฐา มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

 • 15 ธันวาคม 2563
 • พิธีทำบุญประจำปี 2563

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยาและประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มาเจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา และเมตตารับมอบปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกองทุนต่างๆ ของวัดสระแก้ว พร้อมบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ชั้น 2 หน้า The Hall Ayutthaya City Park

 • 25 พฤศจิกายน 2563
 • "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง

  ภาพบรรยากาศงาน "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง โดยมี คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณจารึก ดาดี ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสถานประกอบการร่วมในพิธีเปิด

 • 14 พฤศจิกายน 2563
 • พิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค”

  นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค” โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธี วันนี้ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • พิธีอัญเชิญ พิธีเบิกเนตร และสักการะ 3 องค์ศักดิ์สิทธิ์ “หลวงปู่ทวด” “องค์จตุคามรามเทพ” และ “องค์กุมารไข่จำลอง” ในงาน “ไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับ”

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และบริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด จัดพิธีอัญเชิญ พิธีเบิกเนตร และสักการะ 3 องค์ศักดิ์สิทธิ์ “หลวงปู่ทวด” “องค์จตุคามรามเทพ” และ “องค์กุมารไข่จำลอง” ในงาน “ไอ้ไข่ ขอได้ไหว้รับ” โดยท่านพระครูปลัดสุนทร ฉันทกโร จากวัดวิเศษการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบพิธี โดยมี คุณปภพ  ด่านชัยวิโรจน์  คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค