PROMOTION &ACTIVITY

 • 19 กรกฎาคม 2562
 • "Thai MICE Connect" สัญจรอยุธยา

  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau : TCEB) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมไมซ์ "Thai MICE Connect" เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ ในรูปแบบ MICE - Marketplace ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจใช้บริการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ตรงกับความต้องการ และเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยในภูมิภาคเป้าหมาย โดยมี คุณสรินพร จิวานันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นไวโร ประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย

 • 16 กรกฎาคม 2562
 • "คณะ Chicago เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค"

  "คณะ Chicago เยี่ยมชมศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค"

  คุณปพน - คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ให้การต้อนรับคณะ Chicago Association of REALTORS Global Real Estate Council กว่า 30 ท่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การค้าฯ และชมสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมรับประทานอาหาร-ขนมไทย ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 25 มิถุนายน 2562
 • “อยุธยาซิตี้พาร์คปันน้ำใจมอบให้น้อง โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)”

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องทำน้ำเย็น ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม จาก Swensen's และโดนัท จาก Mister Donut มาแบ่งปันให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) หมู่ที่ 5 บ้านบางนางร้า ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม "เก่าของพี่ใหม่ของหนู" ตามโครงการ "อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 • 14 มิถุนายน 2562
 • พิธีเปิด “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค”

  อพวช. ผนึกกำลังศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในงาน “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค” โดยมี คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

 • 7 มิถุนายน 2562
 • พิธีเปิดงาน "จันทบุรี" ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี โดยมี คุณชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี คุณวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิด ณ ลาน Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 27 พฤษภาคม 2562
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แถลงข่าวการแสดง “อุลตร้าแมนจี๊ดโชว์”

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คุณอดิศร  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล General Manager ผู้บริหาร DEX แถลงข่าวเตรียมจัดแสดง “อุลตร้าแมนจี๊ดโชว์” ยกทัพความสุขสนุกสนาน มอบแก่น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.62 ที่ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 11 พฤษภาคม 2562
 • น้องสอง นางสาวนวพร รักบำรุง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2019 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  น้องสอง นางสาวนวพร รักบำรุง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2019 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  ค่ำคืนวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดการประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2019 โดยมี คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, คุณรจนา เพิ่มพูล ประธานกรรมการบริษัทในเครือเอเซีย14001 จำกัด, คุณอคีราห์ จันทพาน ประธานกรรมการกองจัดการประกวด Miss Trans Thailand 2019, รศ.ดร.(พิเศษ) สิรินพรรณ จันทร์อริยะโสภณ ประธานบริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชีวาไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณชนิกานต์ ลำเจียก มิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2018, คุณสุพิชฌาย์ ถิรพิเชฐวงศ์ มิสอยุธยาซิตี้พาร์คป๊อปปูล่าโวต 2018, คุณภัทรนันท์ จำแนกทาน ตำแหน่งฟิตแอนด์เฟิร์มฟิตนาวฟิตเนส 2018 และคุณซู่ หัว เฉิน ประธานกรรมการบริษัท ฟีนิกซ์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (Huawei)
  ร่วมชมการประกวด พร้อมด้วย คุณธนกฤต กิตติธรรมกูล อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2019