PROMOTION &ACTIVITY

เดินขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  • 22 มิถุนายน 2567
  • ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดฯ หลังเก่า)
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับการเดินขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดฯ หลังเก่า) ไปยังบริเวณมณฑลพิธีลานวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมเดินขบวน

PHOTO GALLERY