PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค”

  • 14 – 23 มิ.ย.62
  • ชั้น 2 The Hall Convention Center
       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมชม ประดิษฐ์ และเรียนรู้ สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์รอบตัว ในกิจกรรม อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค” ในงานพบนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา “มา-หา-ธาตุ, พระอาทิตย์ พระจันทร์”,  คาราวานวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นนักประดิษฐ์ นักทดลอง, สนุกกับกิจกรรมบนเวที  Science Show และการออกบูทกิจกรรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป วันที่ 14 – 23 มิ.ย.62 ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


PHOTO GALLERY