PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

  • 19 ก.ย. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "ทุกข์พอหรือยัง? ขึ้นฝั่งเสียที" และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : 
https://forms.gle/5MWgTMbBm2CXPqGF6