PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล)

  • 17 ต.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล) กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "ภาวนาอย่างไรให้ได้สมาธิ" และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : 
https://forms.gle/PcFzSnrZZVutujph9