PROMOTION &ACTIVITY

“นัดพบแรงงาน” ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

  • 12 พ.ย. 62
  • ชั้น 2 “The Hall”
       สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานพบสถานประกอบการชั้นนำกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตรา ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เพียงเตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.

บริเวณชั้น 2 หน้า The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค