PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ)

  • 21 พ.ย. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "เพลินธรรมนำสุข" และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี :https://forms.gle/Eyb1AGAGPVMwJDBR7