PROMOTION &ACTIVITY

Amazing Thailand

  • ๒๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๒
  • ชั้น ๑ หน้าโลตัส
       Amazing Thailand  ตื่นตา..กับบรรยากาศงานสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทย ตื่นใจ..กับอาหารและของฝากทั่วไทย ตื่นเต้น..กับการแสดงที่หาชมได้ยาก ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ชมการแสดงเชิดหุ่นคน เสมือนจริง และวันเสาร์ที่ ๓๐ พ.ย. ชมการแสดงโขน ศิลปะชั้นสูง ตอน "ยกรบ" แล้วพบกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๒ ชั้น ๑ หน้าโลตัส

PHOTO GALLERY