PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

  • 19 ธ.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม กับ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" รับฟังธรรมในหัวข้อ "อยู่เย็นเป็นสุข" และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 Meeting Room 2  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี :https://forms.gle/EeUoVSWQrxMk3nH58