PROMOTION &ACTIVITY

กระติก Combo 2 สี 2 รสชาติ

  • วันนี้เป็นต้นไป
  • ชั้น 1 Food Collection และชั้น 2 Food Park
       "Happy New Year 2020" วันนี้เมื่อซื้อ pepsi พร้อมกระติก 2 สี 2 รสชาติ ราคาพิเศษเพียง 69 บาท  สินค้ามีจำนวนจำกัด พิเศษ..!! นำกลับมา Refill ในราคา 28 บาท ที่ Food Collection ชั้น 1 และ Food Park ชั้น 2

PHOTO GALLERY