PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  • 20 ก.พ. 63
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!! ในหัวข้อ "สร้างรัก สร้างสุข" บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี  พร้อมเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้  เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://forms.gle/VrWLDvUTomrGvyTw5

PHOTO GALLERY