PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค..ปันน้ำใจสู่สังคม "กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น"

  • 16 มี.ค. - 30 พ.ย. 63
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       อยุธยาซิตี้พาร์ค..ปันน้ำใจสู่สังคม "กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น" #เปิดรับบริจาคกระดาษใช้แล้ว กระดาษ A4 ปฏิทินตั้งโต๊ะ นิตยสาร #ไม่พับ #ไม่ยับ ใช้แล้วมีค่าอย่าทิ้ง เก็บไปบริจาคเพื่อเอาไปทำ #หนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการทางสายตาใช้อ่านหนังสือและประกอบการเรียนการสอน  เพื่อมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับบริจาคตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 30 พ.ย. 63 จุดรับบริจาคเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY