PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต..บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID-19

  • 23 พฤษภาคม 2563
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       อยุธยาซิตี้พาร์ครวมใจให้ชีวิต..บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอเชิญชวนคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY