PROMOTION &ACTIVITY

“เทิดพระคุณแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ”

  • 24 ก.ค. 12 ส.ค. 63
  • ชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       “เทิดพระคุณแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ในโอกาส "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2563 โดยรายได้จากการจำหน่ายศูนย์การค้าฯ มอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.- 12 ส.ค.63 ที่ชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY