PROMOTION &ACTIVITY

"เพลิดเพลิน มาร์เก็ต"

  • 10 -27 ต.ค. 63
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       "เพลิดเพลิน มาร์เก็ต" ช้อปเพลินเพลินกับอาหารนานาชนิด เสื้อผ้าแฟชั่น พรรณไม้นานา พร้อมสัตว์เลี้ยงแสนรัก และกิจกรรมอีกมากมาย ในวันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2563 บริเวณ ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค