PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ยกเว้นปิดบริการร้านค้าบางประเภทชั่วคราว

  • จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. 
ยกเว้นปิดบริการร้านค้าบางประเภทชั่วคราว ดังนี้

โรงเรียน สถาบันกวดวิชา
• โรงเรียนดนตรียามาฮ่า
• We By The Brain
• Enconcept
• BVG GYM (โรงเรียนเจริญลักษณ์)
• ECC (ใน Tesco Lotus)

เครื่องเล่นสำหรับเด็ก บ้านบอล ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ
• Kidzooona
• Fun Pavilion
• Mini World
• echo KARAOKE & GAME (ใน Tesco Lotus)

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
• นิยมหัตถเวช 
(เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
• ลุงเปียก นวดแผนไทย  (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
• เรือนละมุน (ใน Tesco Lotus)  (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

สถานที่ออกกำลังกาย
• City Arena  
(เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)
• Fitnow Fitness  (เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ขออภัยในความไม่สะดวก