PROMOTION &ACTIVITY

"ช้อปทั่วทิศ..อิ่มทั่วไทย"

  • 19 ม.ค. - 7 ก.พ. 64
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       "ช้อปทั่วทิศ..อิ่มทั่วไทย" ...พบกับวันช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่ อาหาร สินค้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์ และของฝากอีกมากมาย เริ่ม!! 19 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY