PROMOTION &ACTIVITY

ตารางบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" ประจำปี 2564

  • ตารางประจำปี 2564
  • ชั้น 2 หน้าโรบินสัน
       ตารางบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" ประจำปี 2564
ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ร่วมกิจกรรมแบบปลอดภัย..#ห่วงใยความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน
พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนจัดงาน
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
บริการเจลล้างมือ
ที่นั่งเว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย