PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" บรรยายโดย พระพยอม กลฺยาโณ

  • 18 มี.ค. 64
  • ชั้น 2 หน้าโรบินสัน
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!! หัวข้อ “มี 3 เป็น” ในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข"  บรรยายโดย พระพยอม กลฺยาโณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ภายในงานมีสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้วมาจำหน่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

#เปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ 
  1. สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2564 ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
  2. วันที่ 18 มีนาคม 2564 (วันจัดงาน) ชั้น 2 หน้าโรบินสัน (สามารถบริจาคได้ถึงเวลา 15.30 น.)

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116

สำรองที่นั่งออนไลน์ : https://forms.gle/ZaXsa3A7uqfLpp1t6