PROMOTION &ACTIVITY

“นัดพบแรงงาน” เดือนเมษายน

  • 22 เม.ย. 64
  • ชั้น 2 หน้า The Hall
         สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน “นัดพบแรงงาน” พบกับตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ในวันที่ 22 เมษายน 2564 บริเวณชั้น 2 "The Hall" ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

กิจกรรมในงาน
  • รับสมัครงาน / สัมภาษณ์จากนายจ้างโดยตรง
  • เผยแพร่ตำแหน่งงาน
  • ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
  • ให้คำแนะนะการหางานทำ
หลักฐานการสมัครงาน
  • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี