PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนร่วมเทิดพระคุณแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ”

  • 18 ก.ค. - 12 ส.ค. 65
  • ชั้น 1 หน้า ธ.ไทยพาณิชย์
       สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ใน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยใช้สัญลักษณ์ “ดอกมะลิ” แทนความรัก ระลึกถึงพระคุณแม่ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ

       ทั้งนี้ เงินรายได้จากการจำหน่าย ทางศูนย์การค้าฯ มอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2565 ชั้น 1 หน้า ธ.ไทยพาณิชย์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY