PROMOTION &ACTIVITY

"​แพทย์แผนไทย ทางเลือก ทางรอด ระบบสุขภาพ"

  • 18 - 19 มี.ค. 66
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       ขอเชิญร่วมงาน "แพทย์แผนไทย ทางเลือก ทางรอด ระบบสุขภาพ" พบกับ บูธผลิตภัณฑ์สมุนไพรนวัตกรรมใหม่ของหน่วยบริการสุขภาพ, สินค้าสมุมไพรตากกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน ชมสาธิต การนวดพื้นบ้าน, เหยียบเหล็กแดง, สักยา, เผายา, ตอกเส้น พร้อมบริการ จ่ายยาสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภูมิภาคกลาง

      และขอเชิญร่วมชมและฟังเสวนาสาธารณะ แพทย์แผนไทย ทางเลือก ทางรอด ระบบสุขภาพ ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
     
พบกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
  • นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รศ.ดร.ภก.ชาลี ทองเรือง ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
  • คุณมารุต  พานทอง  แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
  • ภญ.ศิริวรรณ  รุจิมิตร  ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
  • คุณใบตรี  จงไกรจักร  ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทย
  • คุณวชิรวิทย์  เลิศบำรุงชัย  ผู้ดำเนินรายการ
สามารถรับชม Live สดได้ทางเพจ Facebook : สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ภูมิภาคกลาง

PHOTO GALLERY