PROMOTION &ACTIVITY

การสัมมนาดาบไทย พุทไธสวรรย์

  • 18 มี.ค.66
  • ชั้น 2 Meeting Room 3
       การสัมมนาดาบไทย พุทไธสวรรย์ ที่ใหญ่ที่สุด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับท่านที่สนใจ และนักกีฬาทุกท่าน โดยครูนัฏ master jira mesamarn ครูนิว master jarinya mesamarn และครูดาบอาวุโสสำนักดาบพุทไธสวรรย์ อีกหลายท่าน

     กิจกรรมในการสัมมนา ช่วงเช้าพิธีไหว้ครู และสวมมงคลต่อด้วยการปรับพื้นฐานเบสิคของผู้ที่เข้าสัมมนาทุกคน
     ช่วงบ่ายเป็นการฝึก ระดับ advance เข้าคิวการต่อสู้
    ช่วงเย็นร่วมรับประทานดินเนอร์และชมการแสดงพิเศษ พร้อมรับมอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ
  • ใบประกาศนียบัตร
  • มงคลครอบศีรษะ
  • ดาบหวายฝึกซ้อม 1 คู่
     ทางผู้จัดจะเตรียมชุดฝึกแบบนักรบโบราณไว้ให้ใช้ฟรี สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
     รับจำนวนจำกัด 50 ที่เท่านั้น (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
     วันที่ 18 มี.ค. 66  สถานที่จัดงาน ห้อง Meeting Room3 
     ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 3,200 บาท
    การสัมนาดาบไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จากสำนักดาบพุทไธสวรรย์
    โดยทายาทสายเลือดรุ่นที่ 3 ครูนัฏ ครูนิว เมษะมาน
    ที่จะมาถ่ายทอดตำนานความรู้ ของดาบไทยสายพุทไธสวรรย์ ที่โด่งดังและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก

ลงทะเบียนด่วน
Facebook : Jira Mesamarn
Line id : nutladya
Tel. 098-4516554
สำนักดาบพุทไธสวรรย์ Buddhaisawan Thai Sword Fighting

PHOTO GALLERY