PROMOTION &ACTIVITY

จากอโยธยา สู่ Galaxy การประกวดปลากัดสวยงาม

  • 13 - 15 ต.ค. 66
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       เตรียมพบกับงานประกวด ที่ใหญ่ที่สุด @ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กับงาน จากอโยธยา สู่ Galaxy
กับการประกวดปลากัด(สวยงาม) ปลากัดพื้นบ้าน บอนสี รวมกันส่ง รวมกับชง ร่วมกันแชร์ กับงานประกวดปลากัด ครั้งนี้

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2566 ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
 
Highlight

 - แสดงสายพันธุ์แห่ง Galaxy และอื่นๆ
 - การประกวดปลากัด สีธงชาติไทยและสีธงชาติทั่วโลก
 - ปลาที่ได้รับรางวัล The Best In Show (ทั้งหางสั้นและหางยาว)
 - ทางชมรมจะสนับสนุนและ ผลักดัน ให้ผู้เข้าร่วมประกวดสร้างชื่อในเวทีสากล
 - มีรางวัล The Best In Show 2nd. การนำปลาชนะเลิศอันดับสองทุกรุ่นมา ชิงเบสที่สอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/bettaclubcompetition (
ชมรมประกวดปลากัดสวยงาม
)
 


#อยุธยาซิตี้พาร์ค #ความสุขที่แตกต่างคู่อยุธยา #ชมรมประกวดปลากัดสวยงาม #ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้าน
#สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีแห่งประเทศไทย #ปลาแสดงงานจากบ้านแสงดาว

PHOTO GALLERY