PROMOTION &ACTIVITY

“นางนพมาศวัยเก๋า”

  • 26 พ.ย. 66
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงรวมชมและเชียร์การประกวด “นางนพมาศวัยเก๋า” ช่วงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป สาวงามตัวแทน ๑๖ อำเภอ วัย ๖๕ ปีขึ้นไป วัยเก๋าออกมาเฉิดฉายในวันลอยกระทง ชิงเงินรางวัล โล่ พร้อมสายสะพาย รวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชั้น ๑ หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติม : 092-249-4479, 085-814-4877
(คุณพรรณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)


จัดโดย : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา