PROMOTION &ACTIVITY

"อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

  • 14 มิ.ย. 67
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งตรงกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก
เวลา 10.00 - 14.00 น.
 ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค


พิเศษ..เฉพาะวันที่ 14 มิถุนายน 2567
รับเหรียญมงคลที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558"
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง