PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น" พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์

  • 20 มิถุนายน 2567
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่านฟังการบรรยายธรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น"
พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในหัวข้อ "สุข หรือ ทุกข์ อยู่ที่ใจตน"

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ที่ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค