PROMOTION &ACTIVITY

"3x3 ALL BASKETBALL CLUB CHAMPIONSHIP"

  • 29 - 30 มิ.ย. 67
  • Event Park

"3x3 ALL BASKETBALL CLUB CHAMPIONSHIP"

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชมการแข่งขันการแข่งขันบาสเกตบอล
ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

รุ่นการแข่งขัน
U12 / U14 / U16 / U18 / U23

เริ่มแข่งวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567
ลาน Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค