PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น" ผศ.ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต

  • 18 ก.ค. 67
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่านฟังการบรรยายธรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข รีเทิร์น"
โดย ผศ.ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ฝ่ายบริหาร
วัดอุทุมพร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในหัวข้อ "กว่าจะพ้นทุกข์"

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค