PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนร่วมเทิดพระคุณแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ”

  • 22 ก.ค. - 12 ส.ค. 67
  • ชั้น 1 หน้าร้าน Boots

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวนลูกทุกคนร่วมแสดงพลัง “รักแม่”
 
       โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ นำไปกราบแทบตักแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป เงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ
 

เริ่มจำหน่าย 22 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2567 นี้
บริเวณ ชั้น 1 หน้าร้าน Boots ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY