PROMOTION &ACTIVITY

Food & Beverage Trade Fair 2018

  • 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       29 พ.ย. - 2 ธ.ค.61 มาพบกับมหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร การเจรจาธุรกิจ Business Matching กับสินค้าคุณภาพการส่งออก ผู้นำเข้าพบผู้ส่งออก งานสัมมนาเชิงวิชาการ การแข่งขันการทำอาหาร ในงาน “Food & Beverage Trade Fair 2018 6th” ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค