PROMOTION &ACTIVITY

Food & Beverage Trade Fair 2018

  • 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       29 พ.ย. - 2 ธ.ค.61 มาพบกับมหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร การเจรจาธุรกิจ Business Matching กับสินค้าคุณภาพการส่งออก ผู้นำเข้าพบผู้ส่งออก งานสัมมนาเชิงวิชาการ การแข่งขันการทำอาหาร ในงาน “Food & Beverage Trade Fair 2018 6th” ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center อยุธยาซิตี้พาร์ค

ตารางกิจกรรม


29 พ.ย. 61

*11.00 - 11.30 น. "สาธิตทำขนมลูกชุบ" (ราชมงคล)
*16.00 - 16.20 น. "เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์"

*16.25 - 16.45 น. "เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเข้าสินค้าไปยังประเทศจีน"
*17.00 - 17.30 น. "สาธิตทำขนมลูกชุบ" (ราชมงคล)

30 พ.ย. 61

*11.00 - 11.30 น. "สาธิตทำขนมจีบนก" (ราชมงคล)
*14.00 - 14.30 น. "สาธิตทำขนมหันตรา" (ราชมงคล)
*15.00 - 15.30 น. "เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ กฎและระเบียบการนำเข้าในต่างประเทศ"

1 ธ.ค. 61

*11.00 - 11.30 น. "สาธิตทำขนมบัวลอยญวน" (ราชมงคล)
*14.00 - 16.00 น. "สาธิตและทำ Workshop เบเกอรี่ กับ อาจารย์นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ (ครูก้อย)"
*17.00 - 17.30 น. "สาธิตทำขนมบัวลอยญวน" (ราชมงคล)

2 ธ.ค. 61


*11.00 - 11.30 น. "สาธิตทำขนมผกากรอง" (ราชมงคล)
*13.00 - 13.30 น. "สาธิตทำขนมผกากรอง" (ราชมงคล)
*14.00 - 17.00 น. "สาธิตและ Workshop ชงกาแฟ กับแชมป์บาริสต้า 4 สมัย คุณจีจี้"