PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

  • 20 ธันวาคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คส่งต่อรอยยิ้มและเสียงหัวเราะส่งท้ายปีกับบรรยากาศบรรยายธรรมจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดัง กับโครงการ “ชีวิตเปี่ยมสุข” ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรเป็นจำนวนมาก อาทิ  ผู้สูงอายุจากบ้านวาสนะเวศน์, เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา, นักศึกษาจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่ว ที่ชั้น 2 หน้า Food Park

PHOTO GALLERY