PROMOTION &ACTIVITY

มอบตุ๊กตา ในโครงการ "CHRISTMAS CHARITY ตุ๊กตากอดอุ่น"

  • 11 มกราคม 2562
  • ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เด็กพิการ 9 ประเภท)
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบตุ๊กตาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในโครงการ "CHRISTMAS CHARITY ตุ๊กตากอดอุ่น" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เด็กพิการ 9 ประเภท) เมื่อเร็วๆนี้

PHOTO GALLERY