PROMOTION &ACTIVITY

“ชีวิตเปี่ยมสุข” กับ พระพยอม กลฺยาโณ

  • 17 มกราคม 2562
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ประจำเดือนมกราคม 2562  ภายในงานมีการสวดมนต์, นั่งสมาธิ, ออกกำลังกาย, เพื่อสุขภาพที่ดี และรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อค้นหาแสงสว่างส่องนำทางให้ชีวิตกับ พระพยอม กลฺยาโณ วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในงานเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรร่วมรับฟังจำนวนมาก

PHOTO GALLERY