PROMOTION &ACTIVITY

พิธีสักการะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร “พระแม่กวนอิม”

  • 1 กุมภาพันธ์ 2562
  • Event Park ลานจอดรถด้านหลัง
       คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีสักการะ พระแม่กวนอิม โดยศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีสักการะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร “พระแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการบูชาแพร่หลายมากที่สุด และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ โดยได้อัญเชิญ “พระแม่กวนอิม” ปางยืนประทานพร จากกรุงปักกิ่ง ความสูงกว่า 3 เมตร มาให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมสักการะ ขอพรเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีนรับปีหมูทอง ณ บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY