PROMOTION &ACTIVITY

“ชีวิตเปี่ยมสุข” พระเทพปฏิภาณวาที

  • 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม กับกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ตบะ” และกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผู้สูงอายุจากวาสนะเวศน์, สำนักงานคุมประพฤติ จ.พระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังบรรยายธรรมจำนวนมาก ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY