PROMOTION &ACTIVITY

เลี้ยงอาหารให้กับช้าง วันช้างไทย

  • 13 มีนาคม 2562
  • หมู่บ้านช้างเพนียด
       คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเลี้ยงอาหารให้กับช้างจำนวน 70 เชือก เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ที่หมู่บ้านช้างเพนียด

PHOTO GALLERY