PROMOTION &ACTIVITY

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

  • 12 มีนาคม 2562
  • วงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ถนนโรจนะ
       คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมขบวนเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและในวันที่ 24 มีนาคม 2562 บริเวณวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ถนนโรจนะ

PHOTO GALLERY