PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กกำพร้า มอบแด่เจ้าคุณอลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ

  • 21 มีนาคม 2562
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       “อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กกำพร้า มอบแด่เจ้าคุณอลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขผ่านการให้ที่ยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” การบรรยายธรรม ในหัวข้อ “เป็นผู้ให้แล้วได้อะไร” โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ผู้ก่อตั้งโครงการ “ธรรมรักษ์นิเวศน์” เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ภายในงานเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วยและเด็กกำพร้า อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ ขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) ซึ่งมีความต้องการเป็นจำนวนมาก และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ใจฟ้า” จากมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ และสินค้าเกษตรคุณภาพ จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY