PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม Movie Day เปย์รอยยิ้ม

  • 22 มีนาคม 2562
  • ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
       อยุธยาซิตี้พาร์ค เติมเต็มความสุขให้ผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม Movie Day เปย์รอยยิ้ม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เปิดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “พระมหาชนก” โดยมี ผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เครือข่ายศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน

       นอกจากนี้ ภายหลังรับชมภาพยนตร์ เวลาประมาณ 12.00 น. คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ที่เกิดในเดือนมีนาคม ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อาหาร Food Park อีกด้วย

PHOTO GALLERY