PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบพระกริ่งหลวงและเกียรติบัตร

  • 4 เมษายน 2562
  • สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบพระกริ่งหลวงและเกียรติบัตร ในโอกาสที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร