PROMOTION &ACTIVITY

พิธีถวายราชสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 417 รูป

  • 3 เมษายน 2562
  • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
       คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 417 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

PHOTO GALLERY