PROMOTION &ACTIVITY

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

  • 17 เมษายน 2562
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
       คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

PHOTO GALLERY