PROMOTION &ACTIVITY

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

  • 28 กรกฎาคม 2562
  • ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค..ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY