PROMOTION &ACTIVITY

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • 12 สิงหาคม 2562
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม "อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต" บริการเปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และเป็นวันแม่แห่งชาติ

โดยมี แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คอยให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต

ภายในงานเปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการของกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และรับบริจาคดวงตา-อวัยวะ เพื่อส่งต่อความรักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีประชาชนทั่วไปที่มาเป็นครอบครัว แม่ลูกและคู่รัก ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกันจำนวนมาก

PHOTO GALLERY